1439. 8. juli. Firenze


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jens Pedersen, kong Erik 7. af Pommerns kapellan, om at få provision på dekanatet i København, som er den højeste dignitet dér, som kongen har patronatsret til, og som er ledigt efter Simon Prips død i Bologna, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i København.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Johannes Petri regis Dacie etc. capellanus, quatenus sibi de decanatu ecclesie collegiate Haffnensis Roskildensis diocesis, qui dignitas principalis et curata in eadem ecclesia ac de jure patronatus dicti regis existit [fructus 7 mr.], vacante ad presens per obitum Simonis Prip in civitate Bononie defuncti, dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda ecclesie Haffnensis dicte diocesis [fructus 1 mr.].

Concessum in presentia pape. C. Ariminensis .

Datum Florentie 8. id. julii anno 9.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.