1439. 8. juli. Firenze


Pave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Peder Poulsen, klerk i Roskilde stift, om at få provision på kanonikat og præbende i Århus, ledige ved den tidligere indehaver Simon Prips død i Bologna.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Petrus Pauli clericus Roskildensis diocesis, quatenus sibi de canonicatu et prebenda ecclesie Arusiensis [fructus 15 fl. auri de camera], vacantibus per obitum Symonis Prip in civitate Bononiensi defuncti, dignemini providere.

Concessum in presentia pape.

C. Ariminensis .

Datum Florentie 8. id. julii anno 9.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.