1439. 24. juli.


Anders Brok lejer af kapitlet i Ribe gods hidrørende fra Lage Urne, gods i Holstebro og andre øde steder for 11 øre korn. Tillige lejer han gods i Velling og Brejning for syv skilling grot.

Tekst efter Nielsen l.l.

Tekst

Anno die quo supra dominus Andreas Brok conduxit bona capituli in Harthsutzæl pro xi oris annone, que habuimus de domino Laghone Urnæ , et de Holstethbro et Flundæræ et aliis bonis desolatis, tali condicione quod habeat dicta bona ad dies suos pro dicta pensione, item habeat bona Pixsten in Væling et Bregning pro vii solidis grossorum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.