1439. 29. juli. Stäkeborg


Kong Erik skriver angående bilæggelse af striden med Sverige.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Wi Erik medh gudhz naadh Swerighis Danmarks Norghis Wændes oc Gotes konung oc hertoch j Pomeren meddeler de svenske herrer, som nu skulle samles i Vadstena, at han er kommet til riget, for at striden kan få ende; nogle af hans råder, der overbringer brevet, vil nærmere forklare kongens gode intentioner. Scriptum in castro nostro Stækeborgh die beati Olavi regis et martiris nostro sub secreto anno domini etcetera xxxix.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.