1439. 5. august.


Ærkebiskop Hans Laxmand stadfæster en dom afsagt af biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense vedrørende Ryslinge og Ringe.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mcdxxxix. ..... Johannes pontifex Lundas reversus approbat judicium Nafnonis episcopi de juris-dictione ecclesiarum Reslingensis et Retingenis nonis augusti.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.