1439. 13. august. Ribe byting


Ribe byting vidimerer Otto Snafs pantebrev af 1420. 22. november, hvori han pantsætter Morten Jensen sit arvegods.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thette breff seer æller høre Helser wi Borgermæster oc gancze radh i Ribæ Ewinnelige meth gudh ♦

Oc kungøre alle. so wæl nerwærendes som kumme scule at for oss haffuer wæret breff vpa wor radhws. hielæ. vskrabeth wstungen oc gancze meth alle syne insigle forhængdes wthen alle last granelighe ywerlæsth. hwilket ther hiwlde oordh fra oordh. som hære æffter staar.

Alle mæn thettæ breff se æller høre læse. helser iegh Otto Snaffs awapn Ewinnelige meth gudh = 1420. 22. november (Rep. nr. 5869) om Otto Snafs pantsættelse af gods i Sønderjylland

Til hwes thinges withnebiørdh at thettæ so for oss vpa wort rathwse læset oc wæret hafuer openbarlige forne scrifftes houet breff/ Thet witne wi Borgermester oc radh forscreffne/ meth wores stadhes secret forhængt fore thettæ vidisse/

Datum Anno domini m°cd°xxx° nono die beati Ypolitj .

Oversættelse

Vi, borgmester og hele rådet i Ribe, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører dette brev

Og vi bekendtgør for alle, nulevende og kommende, at et brev er blevet nøjagtigt oplæst på vort rådhus, helt, uskrabet, ikke gennemstukket og komplet med alle dets ubeskadigede segl vedhængt, som lød ord for ord, som herefter står

Til vidnesbyrd om, at dette blev retmæssigt oplæst for os på hvort rådhus og har åbenbart været ovennævnte brevs originaldokument, vidner vi, ovennævnte borgmester og råd med vor bys segl hængt under denne vidisse

Givet i det Herrens år 1439 på Skt. Hippolytus' festdag