1439. 15. august. Feltlejren i Kisdy an der Theiss


Albrecht, romersk konge, bekræfter hertug Adolf i dennes fædrene arv, besiddelser, privilegier og værdigheder.

Tekst efter A.

Tekst

Wir Albrecht von gotes gnaden romischer kunig zuallenziten merer des reichs vnd zu Hungern zu Behem Dalmacien Croacien etc. kunig und herczog zu Osterreich . bekennen und tun kunt offeinbar mit disem brieff allen den die in sehen oder horen lesen ♦

Wiewol das wir zu aller vnser vnd des heiligen reichs fursten vndertanen vnd getrewen nücz vnd gemach furczuwenden von vnser angeborner gute geneigt sein . yedoch meinen wir den furderlicher zu sein / vnd in unseren gnade mildiclich mitzuteilen . die vns vnd dem heiligen romischen reiche in merclichen sachen vor andern getrewlicher vnd nüczlicher gedienen mügen . ♦

Vnd wann nu der hochgeborne Adolff herczoge zu Sleswyck vnser lieber oheim vnd furste mit demutigem fleisse hat bitten lassen . das wir im alle vnd igliche seine priuilegia brieue rechte gnad[e, freiheite, ere und wirdickeit di][1] e seinen vorfaren herczogen zu Sleswick vber seine vorgenante herczogtum vnd furstentum zu Sleswick vnd seine vorfaren herczogen zu Sleswick geh[abt und herbracht hant, zu vernewen und auch die][2] besiczunge die er hat an demselben herczogtum in seinen rechten zubevestnen zubestetigen vnd zuconfirmeren gnediclich geruchten . ♦

Des haben wir angesehen soliche [fleissige][3] vnd redliche bete vnd ouch gutlich betrachtet dienst vnd trewe . die derselb herczog Adolff vns vnd demselben reiche wol getun mag vnd sol vnd ouch williclichen vormals erczeigt vnd getan hat in dem sunderlichen . das er den stifftgutere vnd undersassen des bisthumes zu Lubeck dieweile das der erwirdige Johannes bischoff zu Lubeck vnser furste rate vnd lieber andechtiger in vnsern vnd des heiligen reiches sachen gewest ist zu Basel vnd in vnserm dienste getreulichen hat beschirmet und gehanthabet ♦

Vnd haben dorumb mit wolbedachtem müte . gutem rate vnser fursten heren edeln vnd getrewen dem obgenanten herczog Adolffen / die egenanten seine priuilegia brieue rechte gnade freiheite ere vnd wirdickeit / die an sinen vorfaren vnd an im vber daz vorgenanten seine herczogtum vnd furstentum vnd lande zu Sleswick gekomen sind vnd sy die redlich gehabt vnd hergebracht haben / von vnser angeborner gute und mildikeite gnediclich vernewet vnd die vnd ouch die obgenanten besiczunge zu seinem rechten beuestnet bestetigt und confirmeret . vernewen beuestnen bestetigen und confirmeren im die mit rechter wissen von romischer kuniglicher macht volkomenheit in krafft disz briefs . und meinen seczen wollen von derselben vnser kuniglicher macht das dieselben seine brieue und priuilegia nü furbasziner ewiclich in allen iren puncten clausulen artikeln begreiffungen vnd meynungen stete veste und vnuerrucket beleiben vnd gancze krafft vnd macht haben sollen gelicherweisz als ob die alle vnd igliche von worte zu worte in diesem brieue begriffen vnd geschriben weren vnd das auch der vorgenante herczog Adolff bey solichen vorgenanten brieuen priuilegien rechten gnaden freiheiten eren besiczunge vnd wirdikeiten bliben vnd der gebrauchen und geniessen solle und moge von allermeniclich vngehindert . doch vnschedlich vns vnd dem reich an vnserm vnd sust yederman an seinem rechten . ♦

Vnd wir gebieten ouch darumb allen vnd iglichen fursten geistlichen und werntlichen grauen freien herren edeln rittern knechten amptluten richtern burgermeistern reten vnd gemeinden der stete merkte vnd dorffere und sust allen andern . vnsern und des reichs vndertanen und getruen ernstlich vnd vesticlich von romischer kuniglicher macht mit disem brieue das sy den vorgenanten herczog Adolffen an den egenanten seinen priuilegien brieuen rechten gnaden freiheiten eren besiczunge vnd wirdikeiten vnd disen vnsern gnaden vnd [bestetigung][4] hinfur nicht hindern noch irren in dheinweisz sunder in dabey gerulich vnd vngehindert bleiben . vnd in der gebrauchen vnd geniessen lassen als lieb ine und irer iglichen sey vnser vnd des [reichs swere vn][5] gnade zuuermeyden . vnd bey verliesung einer pene funffczig margk lotigs goldes die ein yglicher der dawider tette als offt vnd dicke . das geschee verfallen sein sol halb in vnser vnd des reichs hannt vnd das ander halbteil dem obgenanten Adolffen vnd seinen erben unleszlich zubezalen . ♦

Mit vrkund disz briefs versigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel . ♦

Geben in vnserm felde zu Kisthdy bey der Teysse nach Crists gepurd vierzehenhundert jar vnd dornach in dem newnvnddrissigistem an vnser lieben fruwen tag assumpcionis . vnser reiche im andern iare . ♦

1. [e, freiheite, ere und wirdickeit di]] Lakune udfyldt efter Koller, aa. 2. [abt und herbracht hant, zu vernewen und auch die]] Lakune udfyldt efter Koller, aa. 3. [fleissige]] Lakune udfyldt efter Koller, aa. 4. [bestetigung]] Lakune udfyldt efter Koller, aa. 5. [reichs swere vn]] Lakune udfyldt efter Koller, aa.

Oversættelse

Vi Albrecht af Guds nåde romersk konge, til alle tider rigets forøger, konge af Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien og så videre, hertug af Østrig gør vitterligt for alle, der ser eller hører dette brev læst:

Selv om vi af vores medførte gode vilje er velvilligt indstillet med hensyn til at befordre vort riges fyrster, undersåtter og tro mænds nytte, er vi dog mere velvilligt indstillet over for dem og mere tilbøjelige til at meddele vor nåde til disse, som frem for andre mere trofast og nyttigt måtte have tjent os og det hellige romerske rige i store og svære sager.

Således har den højbårne hertug Adolf af Slesvig med ydmyg flid anmodet os om, at vi nådigt ville se til at stadfæste og bekræfte ham i alle hans privilegier, rettigheder, breve og nådesbevisninger, som dennes forfædre, hertugerne af Slesvig, besad, og at bekræfte ham i besiddelsen af samme hertugdømme.

I betragtning af en sådan ydmyg og hæderlig anmodning og i betragtning af den gode tjeneste og troskab, som samme hertug Adolf har ydet og fremdeles vil yde os og riget, og særligt i betragtning af at han i vor tjeneste og med troskab har beskyttet og bestyret Lübeck stiftsgods med Lübeck biskops undersåtter, medens den ærværdige biskop Johannes af Lübeck, vor fyrstelige og vise rådgiver i vore og rigets sager, var i Basel:

Har vi med velberåd hu og efter fyrsters, herrers og tro folks råd af vor medfødte godhed og nåde fornyet de førnævnte privilegier, breve, rettigheder, nådesbevisninger, æresbevisninger og værdigheder for hertug Adolf. Disse og fremdeles de ovennævnte besiddelser har vi fastsat, befæstet og bekræftet og vi fornyer, befæster, stadfæster og bekræfter ham i disse i kraft af dette brev med ret viden og af romersk kongelig magtfuldkommenhed til at være faste og urokkelige. Og vi mener, vi vil og vi fastsætter i kraft af samme vor kongelige magt, at de samme hertug Adolfs breve og privilegier nu, fremover og til evig tid skal forblive bestandig i alle deres punkter, klausuler, optegnelser, ytringer og bestemmelser, og de skal have fuld kraft og magt, som om de alle var nedskrevet i dette brev fra ord til andet. Fremdeles mener, vil og fastsætter vi, at førnævnte hertug Adolf skal og må forblive ved, have og bruge sådanne førnævnte breve, privilegier, rettigheder, nådesbevisninger, friheder, æresbevisninger og værdigheder, dog med forbehold for alle og enhvers ret.

Og vi forbyder fremdeles med dette brev indstændigt og fast af romersk kongelig magtfuldkommenhed alle og enhver, gejstlige og verdslige fyrster, grever friherrer, adelige, riddere, væbnere, embedsmænd, dommere, borgmestre, råder og forsamlinger i byer, på markedspladser og i landsbyer og i det hele taget alle og enhver af vort riges undersåtter, at de hindrer eller på nogen måde obstruerer førnævnte hertug Adolf i førnævnte privilegier, breve, rettigheder, nådesbevisninger, friheder, æresbevisninger, besiddelser og værdigheder, som er indeholdt i dette vort nådige brev, men snarere lader ham forblive roligt i disse og lader ham bruge og have dem. Og lad det være kært for alle og enhver at undgå vort og vort riges unåde: alle og enhver som handler herimod, skal betale en bøde på 50 lødige mark guld, så ofte dette sker, den ene halvdel at betale til vor og vort riges hånd, den anden til ovennævnte hertug Adolf og hans arvinger.

Til yderligere bevidnelse af dette brev er det beseglet med vor kongelige majestæts segl.

Givet i vor feltlejr Kisdy an der Theiss år 1439 efter Kristi fødsel på vor frues himmelfartsdag.