1439. 21. august. Arkö


Bengt Stensson, Bo Stensson m. fl. slutter på kong Eriks vegne en våbenhvile med Karl Knutsson, marsk og rigsforstander. Våbenhvilen skal gælde til den 11 november.

Tekst

Krigshandlinger ved Kalmar, Kläckeberga og Laholm skal bringes til ophør. Stäckeberg len skal atter høre under Stäckeborg. Det skal være muligt at bedrive fredelig handel imellem købstæderne. Datum Alrächiasund anno mcdxxxix feria sexta proxima ante gestum beati Bartholomei apostoli.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.