1439. 6. september.


Broder Klement Beske bekræfter, at Lange Ove (Ovesen) af Silkeborg har indløst tre gårde i Funder, der var pantsat til Skt. Hans kloster i Viborg.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et broder Clemend Beskes bekendelsse breff att the tre gaarde j Funder er egen løst fraa sancti Johannis closter vdj Wiborg aff Lange Offue aff Silckeborg / ♦

Datum mcdxxxix sabato proximo ante festum nativitatis Mariæ : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.