1439. 7. september. Firenze


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Bernardus de Zutvelde, klerk fra Schwerin stift, om provision på provstiet i Cammin med tilhørende kanonikat og præbende, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Lund.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Bernardus de Zuetvelde clericus Zwerinensis diocesis, magister in artibus et in jure canonico licentiatus, quatenus sibi de prepositura ecclesie Caminensis necnon canonicatu ac prebenda dicte ecclesie sibi adnexis [fructus 40 mr.] ... dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda ecclesie Lundensis [fructus 4 mr.].

Concessum in presentia pape. C. Ariminensis .

Datum Florentie 7. id. sept. anno 9.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.