1439. 14. september. Visborg


Kong Erik 7. af Pommern skriver til hertug Kristoffer af Bayern, i hvilken forbindelse han sender hertug Kristoffer en kopi af sit svar på det danske rigsråds opsigelsesbrev til kongen.

Tekst efter Aa.

Tekst

Cristoffer hertogen in Beyren vnde palantzgreuen by Rein vnsem oheme kome desse vnse breff[1]

Wetet dat ohem dat vnse raed van Dennemarken hefft vns thoschreuen[2] vnde dar vmme so hebbe wij nv schreuen en tho wedder alse gij moghen vorstaen van der innebeslotene schrifft[3] / ♦

Nv doch dat gij nicht also don vnde bewisen jw theghen vns alse jw van ere vnde rechte borde tho donde so wille wij doch doen theghen jw alse wij plichtich sint[4] vnde warnen jw dar vore dat na dem dat gij menen dat gij j{uv}we dink so wiis hebben vnde jw also vorweten dat gij doch jw scha{uv}wen vnde beseen[5] in vnseme speghel wo se vns nv louen vnde ghelden vnse langhen tr{uv}wen denste vnde grot vnmack ♦

Schreuen in vnseme slote Wisborch vnses landes Gotland anno Domini millesimoquadringentesimo tricesimo IXo

Dominus rex ore proprio ♦

1. breff] herunder har afskriver bemærket tenor litere i Aa. 2. thoschreuen] det danske rigsråds brev til kong Erik, DD 1439. 23. jun., nr. 14390623001. 3. schrifft] kong Eriks svar til det danske rigsråd, DD 1439. 25. jul., nr. 14390725002. 4. plichtich sint] rettet fra pleghen to donde ved overstregning i Aa. 5. beseen] be er tilføjet over linjen i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.