1439. 26. oktober. Roskilde


Sten (Tygesen) Basse (af Tybjerg), ridder, skifter en gård med fæster i Nørre Jernløse med sankt Agnete kloster i Roskilde mod klosterets gård i Hjelmsølille. Hvis gården i Nørre Jernløse bliver dem lovligt afvundet, forpligter Sten Basse sig til at godtgøre dem med en tilsvarende gård eller at give dem deres egen gård igen.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Steen Basse ridder kænnes meth thettæ mit vpnæ breff ath hauæ skyft meth hetherlege oc renliuede kloster iomfrwær i sancte Agnes closter i Roskild een gard meth gardseden som the sculæ hauæ aff megh som ligger i Nørræiærløsæ i Mierløheret hwilken som Seuerin nw i boor meth all[1] syn tilleggelsæ entid vndæn tageth . wot oc thiurth hwath thet helst nefnes scal for een therres gard som jek i geen scal hauæ liggændes i Hielmsølillæ i Thydebers sogæn i Thydebersheret som fordhom Jep Jenssøn i bodhe meth allæ syn tilleggelsæ eyntæ vndæn tagedh hwath thet helst nefnes scal . ♦

Ok tilbinder iek megh forde Steen Basse ridder och minæ rætte arwingæ the same forde hederlege closter jumfr[w]ær[2] och therres æftærkommæræ ath fry oc hemlæ forscrefnæ gard meth gardsæden i Ierløsæ eftær lans low i swa mathæ ath gingæ then gard thøm af æller therres æftærkommæræ meth lans low tha scal iek æller minæ rættæ arwingæ thøm æller therres æftærkommæræ een annæn gard i geen wedher leggæ saa goodh aff rænte som then tilforn war æller och therres eyæn gard i geen ath skikke hwilken som jek aff them fek . ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium virorum videlicet Olaui Petri et Andree Petri fratrum ac eciam Petri Grubbe in Alseff necnon Jahan Biornssøn presentibus[3] est appensum ♦

Datum Roskildis anno domini mocdxxxoix feria secunda ante festum Symonis et Iude sanctorum apostolorum ♦

1. all] først skrevet aall; det indledende a er herefter blevet slettet med en prik under tegnet, A. 2. jumfr[w]ær] utydeligt, A. 3. presentibus] skrevet i venstre margin, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.