1439. 28. oktober.


Svenning Andersen (Vinter) af Vodstrup, væbner, eftergiver sin farbroder Harald Assersen (Vinter af Vodstrup) alt, hvad der har været imellem dem, både på sin faders og sine egne vegne, og overlader ham i Nørtofte en ager, der grænser op til Harald Assersens jord.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see horæ ellær læse kwndgiøre jegh Swænningh Anderssøn aff Wodstrup wapnær at iegh wetherkiænder megh oc mynæ arffwingæ quit[2] och orsaghe hawe lath Haryld Atzerssøn myn fatherbrother[3] for alle styckæ oss hawer werth i mellom til thenne dagh inthet wntaghen so wel pa myn fathers wegnæ som pa mynæ wegnæ ♦

Ok tilbynder iegh megh och myn arffwingæ frij och frælsæ forde Harild och hans arffwingæ een[4] ager iord i Nørtofftæ ligger [5] aareen hwos hans iord for alle mæntz atalels ♦

Datum anno domini mcdxxxix die apostolorum Symonis et Jude meo sub sigillo una cum sigillis virorum discretorum videlicet domini Nicolai Petri sacerdotis Laurencii Nicolai et Severini Laurencii germanorum[6]

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. quit] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. fatherbrother] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 4. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 5. ligger ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 6. germanorum] germanorum germano, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.