1439. 25. november. [Flensborg]


Wendt Henriksen Frese (til Arlevad) pantsætter to gårde i landsbyen Haksted i Ugle herred og to gårde i landsbyen Jybæk i Arns herred til Pay Jepsen, rådmand i Flensborg, for i alt 100 mark.

Tekst efter A.

Tekst

Jk Went Frese knape bekenne openbare in dessem breue vor alsweme / dat ik vnde mynen eruen schuldich sint rechter warer scult / deme vromen manne Paye Ieppson borger to Vlensborch vnde sinen eruen h{uv}ndert marc penninge alse in deme hertichdom tho Sleswijk genge vnde geue sint vnde dar en islik gut man deme anderen vul mede don mach / sunder dat hole ghelt[1]

Vor desse vorscreuen hundert marc sette jk erbenomed Went vnde mynen eruen / deme vorbenomeden Paye vnde sinen eruen / to pande brwkaftigen to hebbende myne twe g{uv}dere de liggende sin jn Vggilherde / in deme dorpe to Haxstede dat nv Peter Ketilson in weren heft vnde rentet islik iaer twelff scillinge engilske / vnde ok twe gudere belegene in Arnsherde to J{uv}debeke / dar nv uppe wonen Mattis Lasson vnde Tomas Bassy / dede renten islik i{ae}r teyn heitschepil rogge vnde ok ene marc penninge / desse erbenomede gudere vrij brukaftigen to hebbende myt akkere weide wiske holtynge viskewatere / drøge vnde nat / myt aller n{uv}t vnde vromen myt aller rechticheit vnde tobehoringe nichtes nicht ut gesceden / ♦

Jn sulken vorworden vnde vnderscedinge / wanner ik erbenomed Went vnde mynen eruen / desse vorscreuen g{uv}dere wedder lozen willen edder wanner erbenomed Paye vnde sinen eruen desse erbenomede summe penninge wedder hebben willen so scal vnser een / deme anderen de løzinge kundigen uppe Vggilherde dink / des dinkdages vor sunte Johannes dage to middensomer / vnde betalen denne deme erbenomeden Paien Iepson vnde sinen eruen / desse vorscreuen hundert marc / vppe sunte Mertens dach ersten volgende na der to seggynge vnde so scal de rente van den vorscreuen guderen / volgen den penningen / vnde nicht aff to slande in den vorscreuen ho{uv}etsummen ♦

Vnde ik vorbenomed Went Vrese vnde mynen eruen willen vnde scolen Payen vnde sinen eruen desse erbenomeden gudere myt alle erer rechticheit / vrijen vor allen ansprake / de dar mit rechte uppe schen mach / de wile de erbenomeden gudere in sin / vnde in siner eruen pant is / ♦

Alle desse vorscreuen stucke / lo{uv}e jk Went Vreze vorbenomed vor my / vnde vor mynen rechten eruen jn guden truwen stede vnde vaste wol to holden / deme erbenomeden Paye Ieppson vnde sinen rechten eruen sunder ienigerleie argeliste edder hulperede / ♦

To groter bet{uv}chnisse vnde merer vorwaringe alle desser vorscreuen stucke so hebbe jk erbenomed Went Vrese myn jngesegil myt mynes vaders Hinrik Vresen jngesegil witliken hengen laten to desseme breue na Godis boort veerteynhundert jaer / jn deme negenen vnde druttixsten jare uppe sunte Katerinen dach der werden juncvrowen ♦

1. ghelt] over e står et utydeligt tegn i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.