1439. 29. november.


Hr. Lange Ove (Ovesen) overdrager tre gårde i Funder til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ett her Lang Offues opladelsse breff paa iij gaarde j Fundert tiil biscop Ølrick / ♦

Datum mcdxxxixo vigilia sancti Andreæ apostoli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.