1439.. Strukstrup herredsting


De slesvigske bispers adkomstbrev til Valsbøl mølle i Vis herred.

Udtog efter Westphalen l.l.

Tekst

Ankunfft der Schleswigschen Bischöffe an die Mühle Walsby in Wysharde, auf öffentlichen Strucksdorp-Harder-Dinge.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.