1439.. [Sjællands] landsting


Sjællands landsting vidimerer Peder Ebbesens brev fra 1430 om salget af sin fædrenegård i Flakkebjerg til Bent (Pedersen (Present)), prior i Antvorskov kloster, og samme priors brev fra 1432 om salget af samme gård til Lars Siggesen.

Tekst efter reg. De vidimerede breve er udgivet som DD 1430, nr. 14309999029 og DD 1432, nr. 14329999015.

Tekst

Ett vidice vdgiffuidt till lanndtzting paa tho breffue, thet første[a] jndholder at forne Peder Ebbessen i Jellinge soldte och schiødte prior Bendt i Andtuorschouff sin fæderne gaardt i Flackeberg liggendis synnden nest kirckenn, och skylder 4 pund kornn ij schilling grott thennd annden[b] att forne prior solde affhennde och schiødte Lauritz Siggessønn forne gaardt till euig eie ♦

1439. ♦

a. thet første] DD 1430, nr. 14309999029. b. thennd annden] DD 1432, nr. 14329999015.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.