1439..


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer på det kongelige retterting et skødebrev på fynsk gods af hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)) til hr. Sten (Tygesen (Basse)) fra 1424.

Tekst efter reg.

Tekst

Rigenns canntzelers vidisse offuer forne breff[a]. ♦

1439 ♦

a. forne breff] DD 1424, nr. 14249999031.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.