1439..


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer på det kongelige retterting et skødebrev på fynsk gods af hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)) til hr. Sten (Tygesen (Basse)) fra 1423.

Tekst efter reg.

Tekst

Rigenns canntzelers vidisse offuer thet breff c, 7[a]

Daterit anno 1439 ♦

a. thet breff c, 7] DD 1423, nr. 14239999020.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.