1439..


Lars Fleu (eller Flep?) og Klaus Skillingholt fraskriver sig gensidigt krav på den arv, der er tilfaldet dem i fællesskab.

Tekst efter reg.

Tekst

Affkald emellom Lasse Fleu och Claus Skyllingholdt nogen arff belanggendis dennem samptligen war tilfalden ♦

1439 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.