1439..


Bodil, enke efter Anders Skrædder, pantsætter Klaus Skillingholt sin gård i Køge.

Tekst efter reg.

Tekst

Bold Annders Skredders efftherleffuerske pandt satte Claus Skillingholdt sin gaard liggendis i Kiøge uden bronn østen stredet nest thill aaenn ♦

1439 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.