1439..


Jens Knudsen pantsætter sin gård i Bredegade i Slagelse til Jakob Nielsen i Sorterup.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Knudssønn panndtsatte Jep Nielssønn i Sorterup sinn gaard liggendis paa Bredegaade nest wed marcken pa thennd nøre siide ♦

1439 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.