1439. Århus


Peder Skytte overdrager en gård i Lerbjerg til biskoppen i Århus (Ulrik Stygge).

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Skyttis opladelse breff i Aars thill bispen sammestedz paa en gaard i Leerbierrigh. ♦

1439. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.