1439..


Henrik Smed skøder en bod øst for Budolfi kirke i Ålborg til Peder Ilfarsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Skiødebreff paa en boed østen sancte Bodells kircke. her Per Jllfarsøn fick aff Hendrich Smiid . ♦

1439. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.