1439. Han herredsting (?)


Et tingsvidne af Han herredsting (?) om, at en gård i Nørre Halne er Ø klosters retmæssige ejendom.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett tings wittne aff Harherriitztingh (!) lydendis att then gaardtt y Nørhaaln er Øøclosters rettæ gaardtt etcetera ♦

Datum mcdxxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.