1439. Flakkebjerg herredsting


Tingsvidne af Flakkebjerg herredsting om, at Ingerd Jensdatter erklærer et forsvundet brev, udstedt af Sorø kloster, for ugyldigt, såfremt det bliver fundet.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Item nota quod isti Offo et Ingærd habuerunt literam unam a monasterio super certis annuis redditibus percipiendis que similiter post mortem Offonis fuit deperdita seu furtim ablata ♦

Igitur ad requestam domini abbatis accessit ad placitum Flackebergsheret ipsa Ingærd in propria et annulavit literam illam denuncians ipsam si quando inveniatur irritam et inanem quitavitque monasterium pro omnibus in eadem litera promissis ♦

Super hoc sunt testimoniales dicti hærit sub data anno domini 1439 . ♦

Oversættelse

Bemærk ligeledes, at vedrørende de visse, årlige ydelser, som skulle oppebæres, havde denne Uffe og denne Ingerd et brev af klostret, som på samme måde gik tabt eller blev stjålet efter Uffes død.

Altså gik denne Ingerd efter anmodning af hr. abbeden til Flakkebjerg herredsting i egen person og annullerede dette brev, idet hun erklærede det ugyldigt og værdiløst, såfremt det nogensinde blev fundet, og hun fritog klostret for alle løfter i samme brev.

Om dette findes et tingsvidne fra nævnte herred, dateret i det Herrens år 1439.