1440. 18. maj. Sjællands landsting


Sjællands landsting vidimerer efter anmodning af Peder Svej, som tjener hr. Aksel Pedersen (Thott), fire breve af henholdsvis 1435. 26. juli, 1437. 11. august og 1438. 13. marts, der alle vedrører hr. Aksels erhvervelse af hovedgården Ordrup med tilliggende.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff zee æller høræ helsæ wi Jeep Scriuere sittendes j landzdomære steth j Siæland brodher Pæther abbet j Ringstædh herre Martin kanik j Roskildhæ Olaff Grwbbæ aff Spangaggræ Erik Billæ j Allandhæ Anders Jenssøn aff Borby Saxæ aff Fritzgard som aff wapn ære ewinnæligæ meth war herræ oc kungøræ allæ nærwarindes oc komæsculendæ ath vnder wars herræ aar thusent fiærhundredæ pa thet fyurthyuænstæ fiærdaw pinxstæ war skicket for oss och fleræ gothæ mæn tha nærwærindes pa Siælandanzfar landzthingh en beschethen man Per Sweyæ herræ Axels swen ♦

Huilken som loth læsæ openbare pa forde landz thing opnæ breff wskrapeth wsmittethæ j allæ mathæ vndher heelæ jnsiglæ oc holnæ lyudendæs orth fra ordh som her æffter stander ♦

Allæ mæn som thettæ breff (etc. = DD 1435. 26. jul., nr. 14350726001)♦

Allæ mæn thettæ breff (etc. = DD 1435. 26. jul., nr. 14350726002)♦

Allæ mæn thettæ breff (etc. = DD 1438. 11. aug., nr. 14370811001)♦

Allæ mæn thettæ breff (etc. = DD 1438. 13. mar.; nr. 14380313002)♦

Hwilket wi hørdhæ oc saawæ thet witnæ wi meth wor jnsiglæ henghdæ fore thettæ breff aar dag oc stædh som schriffuet staar ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.