1440.


Et mageskifte af gods i Tollestrup.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth skiiffthe breff paa thett guods y Thollstrup[1]

Wnnder datum Mcdxl ♦

1. Thollstrup] Thoestrup reg. (1573).

Oversættelse

Et skiftebrev på godset i Tollestrup.

Med dato 1440.