1440.


Optegnelse om rebningen af to af Sorø klosters gårde i Næstved.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Habet preterea monasterium[1] et alias possessiones in Nestwet ab antiquo videlicet duas curias sub monte Sandbiærg sitas quarum mensuracio facta est in presencia consulatus et civium ibidem ut infra habetur[2] anno domini 1440 ita videlicet quod metiendo curiam que sita est propius ad ecclesiam beati Martini habet ipsa curia 29 ulnas Sielandenses et fere unum quartale ulne in latitudine sua scilicet metiendo circa plateam[3] introrsum ac in inferiori parte sui circa paludem Grabrøthre kær metiendo habet 21 ulnas Sielandenses et habet fere unum quartale ulne altera curia sita[4] ibidem contigua est curie Hans Dagh et habet 37 ulnas Sielandenses in latitudine metiendo circa plateam et in medio sui 30 ulnas Sielandenses in extrema au[tem parte jux]ta[5] paludem Grabrøthre kær habet latitudinem xxvii ulnarum Sielandensium ♦

3. plateam] herefter et slettet, nu ulæseligt ord, ms. 4. sita] herefter et slettet, nu læseligt ord, ms. 5. au[tem parte jux]ta] lakune i ms.

Oversættelse

I øvrigt har klostret fra gammel tid også andre besiddelser i Næstved, nemlig to gårde beliggende neden for Sandbjerg, hvis rebning, således som der står nedenfor, blev foretaget i nærvær af byrådet og borgerne sammesteds i det Herrens år 1440, således nemlig, at det efter rebning af den gård, som ligger nærmest Sankt Mortens kirke, viser sig, at denne gård er omtrent 29 1/4 sjællandske alen i bredden, målt langs indersiden ved gaden, og i dens lavereliggende del omtrent 21 1/4 sjællandske alen; den anden gård, som ligger sammesteds, støder op til Hans Dags gård, og den er 37 sjællandske alen i bredden målt ved gaden, og 30 sjællandske alen i midten, mens den i den fjerneste del ved Gråbrødre kær har en bredde af 27 sjællandske alen.