1441. 26. marts.


Michael Iversen, kantor i Haderslev, bevidner sammen med fire sogneboere fra Tyrstrup sogn, at Tyrstrup kirke tilhører biskoppen af Slesvig.

Tekst efter A

Tekst

Wy Michael Ywerson sangmester der domkerken Hadersleue bekennen vnde betughen openbar in dessem breue von alswem dat wy appe gifft desses breues van bede vnde hete weghen des erwerdighen in gode vaders vnde heren hern Nicolaus bischop to Sleswick vnses gnedighen heren weren vragende vnde esschende de warheyt to zeggende van den menen kerspel luden wanaftich an dem kerspel Thoystorp an der prouestie Baruchsusel beleghen vmme de lenwar der vorscreuen kerken Toystorpe offte de to horde dem jrlushtigesten hochgheboren forsten vnde heren hern Alff hertoghen to Sleswick greuen to Holsten Stormeren vnde Scowenberg edder ok deme erbenomeden heren hern bischop Nicolaus van der kerken weghen Sleswick ♦

Des ghinghen ze vth vnde bereden zijk vnde quemen wedder vor vns vnde zeden endrachtliken by eren waren worden openbar betugende dat zee anders nicht en wusten edder hort hadden edder ok bevraghen konden men dat de lenwar der vorscreuenen kerken Toystorp van oldinghes her hadde to horet den erwerdighen in gode vederen vnde heren bischopen na bischopen to Sleswick vnde de erbenomeden vedere bischope also vaken als des behoff was sunder hnder vnde wedder sprake de vorlenet hebben kerkhen na kerkhen de de vorscreuenen kerken beseten vnde vorsten hebben ♦

Des to tughe vnde witlicheyt hebbe wy vnse ingeseghel henghet heten vor dessen breff vnde wy Nys Lausson Nis Kedelsson Jesse Jul vnde Matts Jebenson wanaftich an dem vorscreuen kerspel Toystorp bekennen vnde betughen ok openbar an dessem suluen breue dat alle dingen ghan vnde varen zynt in aller mate als hiir vorscreuen ys vnde weren ok anders nicht men de lenwar der vorscreuen kerken oldinghes to horet hefft bischopen to bischopen alze vorscreuen ys ♦

Tho groten betuchnisse desser vorscreuen articele vnde stucke hebbe wy ok vnse jnghesegele myt dem ingesegel des erbenomeden hern Michael myt willen henghet heten vor dessen breff de gheuen ys na gods bort dusent verhundert dar na in deme en vnde vertighesten jar up den zondach an der vasten alsemen sunghet in der hillighen kerken Letare ♦

Oversættelse

Vi Michael Iversen, kantor ved domkirken i Haderslev, erklærer og bevidner åbent i dette brev for enhver, at vi efter anmodning og påbud af den ærværdige fader i Gud og herre, hr. Nicolaus, biskop af Slesvig, vor nådige herre ved dette brev havde anmodet og opfordret de menige sognefolk, der bor i Tyrstrup sogn, beliggende i provstiet Barvidsyssel, til at sige sandheden om patronatsretten til den førnævnte Tyrstrup kirke: Om den tilhørte den meget velbårne og højbårne fyrste og herre, hr. Adolf, hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, eller den førnævnte herre, hr. biskop Nicolaus på vegne af kirken i Slesvig.

Derfor gik de afsides og drøftede sagen indbyrdes og kom igen for os og sagde enstemmigt, idet de åbent vidnede ved deres sande ord, at de ikke vidste, eller havde hørt, eller kunne få oplyst andet, end at patronatsretten til den førnævnte kirke i Tyrstrup fra gammel tid havde hørt under den ene ærværdige fader i Gud og herre biskop af Slesvig efter den anden, og at den førnævnte fader biskop så ofte som det var nødvendigt uhindret og uimodsagt havde forlenet den til præst efter præst, som har haft og forestået den førnævnte kirke.

Til vidnesbyrd og vitterlighed om dette har vi ladet vort segl hænge under dette brev, og vi, Nis Lauridsen, Nis Ketilsen, Jes Jul og Mads Jepsen, som bor i det førnævnte Tyrstrup sogn erklærer og bevidner åbent i dette samme brev, at alt på enhver måde er foregået og udført, som her er skrevet ovenfor, og at det ikke er anderledes, end at den retmæssige besiddelse af den førnævnte kirke fra gammel tid har tilhørt biskop efter biskop, som før er skrevet.

Til sikkert vidnesbyrd om disse førnævnte punkter og stykker har vi også af fri vilje ladet vore segl hænge sammen med den tidligere nævnte hr. Michaels segl under dette brev, der er givet i år 1441 efter Guds fødsel, på den søndag i fasten, hvor man synger Lætare i den hellige kirke.