1441.


Lars Svendsen i Nørre Saltum skøder ødejord til Børglum kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Skødebreff att Las Swendsszen y Nørsaltum y Huettboherritt haffuer skøtt tiill Børlum closter hans ødhe iordtt y Wrenstede sogenn som hanom y arff wor tilfallen etcetera ♦

Datum mcdxlj

Oversættelse

Skødebrev, at Las Svendsen i Nørre Saltum i Hvetbo herred har skødet til Børglum kloster sin ødejord i Vrensted sogn, som han havde fået i arv osv.

1441.