1442.


Peder Stigsen skøder alt sit gods i Furreby til Børglum kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Skøde breff att Peder Stygssen haffuer skøtt tiill Børlum Kloster all hans godtz wdj Foreby ♦

Mcdxlij

Oversættelse

Skødebrev, at Peder Stigsen har skødet alt sit gods i Furreby[A] til Børglum kloster.

1442.

A. Furreby sogn, Børglum herred.