1443. 15. juli. Tønder herredsting


Tingsvidne af Tønder herredsting. På forespørgsel af lensmanden på Tønderhus erklærer borgmestre og rådmænd i Tønder og herredsmændene fra Tønder herred, at alle, der foretager handelsrejser gennem herredet skal betale hertugen told ved Tønderhus.

Tekst efter A

Tekst

Wij herdesmanne des lenes borgermestere unde radman der stad Luttiken Tunderen bekennen openbare in deseme breue vor alszweme dat vor vnseme ghemenen herdesdinghe heft ghewesen de duchtighe knape Wulff van der Wisch nw tor tiid amptman to Luttiken Tunderen vragede wes vns witlik were dede kopfart dreüe dor dat sulue Tunderherde wer de ok der herschop to behoff des suluen slotes tollens plichtich were edder nicht ♦

Dar vp lete wii vth gan twelff manne van der oldesten vnde wisesten des suluen herdes mid vns vorbenomeden borgermesteren vnde radmannen to Luttiken Tunderen vorbenomet de wedder in quemen bynnen vnse veer dinghstocke vnde alle seden dat en anders nicht vor dachte zee ghehoret hadden edder ok witlik were sunder de dor Luttiken Tůnderherde kopfart dreue de scholde tolne gheuen der herschop to der borch to Luttiken Tunderen ♦

Des to witlikheẏd hebbe wii herdesman des lenes borgermestere vnde radman der stad Luttiken Tunderen vnse inghesegele mid willen henghet heten to deseme breff ♦

Gheuen vnde schreuen to Lüttiken Tunderen vp deme herdesdinghe na godesbort verteynhundert jar dar na in deme dre vnde vertighesteme iare des mandaghes in der hilligen twelff aposteldage ♦

Oversættelse

Vi, herredsmænd i lenet, borgmestre og rådmænd i byen Lille Tønder erklærer i dette brev åbent for alle og enhver, at for vort almindelige herredsting fremstod den gode væbner Wulf van der Wisch, nuværende lensmand i Lille Tønder, og spurgte, hvad vi vidste om dem, der foretager handelsrejser gennem samme Tønder herred - var de også herskabet[A] toldpligtige til slottets behov eller ej?

Derefter lod vi tolv af de ældste og viseste mænd i samme herred gå ud med os, førnævnte borgmestre og rådmænd i førnævnte Lille Tønder; de kom igen indenfor vore fire tingstokke, og alle sagde, at de ikke erindrede at have hørt eller være bekendt med andet, end at de, som foretager handelsrejser gennem Lille Tønder herred, de skal betale herskabet told ved borgen Lille Tønder.

Til vidnesbyrd om dette har vi, herredsmænd i lenet, borgmestre og rådmænd i byen Lille Tønder med vor vilje befalet, at vore segl skal hænges under dette brev.

Givet og skrevet i Lille Tønder på herredstinget i år 1443 efter Guds fødsel, mandag på dagen for apostlenes deling.

A. Dvs. hertugen af Slesvig..