1443.


Hr. Peder Skram til Voldbjerg skøder en gård i Vormstrup og ødegården Knudslund med en enemærkeskov til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn skiøde aff her Peder Skram till Woldbierg paa enn gard j Wormstrup och itt øde bygestedt kaldis Knudzlund med en enemercke schouff sammestedtz ♦

Mcdxliij . ♦

Oversættelse

Et skøde af hr. Peder Skram til Voldbjerg på en gård i Vormstrup og en ødegård, der kaldes Knudslund, med en enemærkeskov sammesteds.

1443.