1443.


Anders Jakobsen skøder gods i Refs herred og andet gods i Thy til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Item enn Anders Jbszens skiøde paa gotzs j Reffsherritt och miere gotz j Thye, vnder sinn datum Mcdxliij . ♦

Oversættelse

Ligeledes et skøde af Anders Jakobsen på gods i Refs herred og mere gods i Thy, med dateringen 1443.