1443. Vendsyssels ting


Tingsvidne af Vendsyssels ting om gård i Gønderup.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth thiings wiidnne aff Weennelbo bytiing[1] paa enn gaard Giiønnderup[2] som priier y Wreeløff cloester[3] kiiøpte wor panndsett aff Suennd Sure[4] : ♦

Aar etcetera Mcdxliij ♦

1. Weennelbo bytiing] Wennebierg reg. (1573). 2. Giiønnderup] Giøndrup reg. (1573). 3. Wreeløff cloester] Wreloff kloster reg. (1573). 4. Suennd Sure] Suend Sur reg. (1573).

Oversættelse

Et tingsvidne af Vendelbo bygdeting om en gård i Gønderup, som prioren i Vrejlev kloster købte, og som var pantsat af Svend Sur.

År osv. 1443.