1444.


Christen Eskildsen skøder gods i Hostrup sogn til hr. Hans Brun, forstander i Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett skiøde breff paa gotz j Wardsyszell j Skadtzherritt j Haastrup sogen, som Christenn Eskildszenn till her Hans Bronn formand j sanctj Hans closter sold haffuer : ♦

Datum Mcdxliiij . ♦

Oversættelse

Et skødebrev på gods i Varde syssel i Skads herred i Hostrup sogn, som Christen Eskildsen har solgt til hr. Hans Brun, forstander i Sankt Hans kloster.

Givet 1444.