1445. 3. april. Rom


Paven befaler abbeden i Sorø kloster at give brødrene i Dueholm kloster lov at fuldføre bygningen af helligåndshuset i Nykøbing på Mors og indlemme det under klostret.

Stub: tekst og oversættelse under udarbejdelse