1445. 14. april. Rom


Dueholm kloster får brevet om indlemmelsen af sognekirken i Nykøbing på Mors under klostret udstedt med tilføjelse af kirkens og klostrets årsindtægt.

Stub: tekst og oversættelse under udarbejdelse