1446. 21. januar.


Abbed Ove af Øm kloster overdrager to gårde i Vinderslev sogn, en i Hauge og en i Mausing, til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et[1] abbet Offues aff[2] Emcloster opladelsse breff tiil biscop Ølrick paa ij gaarde vdj Vindersløff sogen then ene vdj Haffue then anden vdj Maussing / ♦

Datum mcdxlvjo die Agnetis : ♦

1. et] mgl. i B-reg. 2. aff] A-reg.wdj B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.