1447.


Knud Nielsen og Peder Madsen af Boller, væbnere, skøder Vandsted i Kristi sogn, Vennebjerg herred til Børglum kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ittem en skøde breff att Knudt Nyelssen oc Per Mattissen aff Bolle webner haffuer skøtt tiill[1] Børlum Kloster Wandtstedt i Crist sogn ♦

Datum mcdxlvij

1. tiill] herefter overstreget Økloster reg.

Oversættelse

Fremdeles et skødebrev, at Knud Nielsen og Peder Madsen af Boller, væbnere, har skødet til Børglum kloster Vandsted i Kristi sogn.

Givet 1447.