1447.


Fru Johanne Lavesdatter, enke efter Mikkel (Nielsen) Kruse, pantsætter en gård i Rødding til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Frw Jahanne Laueszdatther Michell Krusis efftherleffuersche panttebreff paa en gard j Røding : ♦

Mcdxlvij . ♦

Oversættelse

Pantebrev af fru Johanne Lavesdatter, enke efter Mikkel Kruse, på en gård i Rødding.

1447.