1448.


Provsten af Børglum mageskifter sig til gods i bl.a. Vittrup, jf. nr. 14489999031 og 14489999032

Tekst efter reg.

Tekst

En lattinsk breff att prouisten aff Børlum haffde mageskifft seg tiil[1] nogett godtz wdj Børlum som er først ien gardt wdj Wibetorp ♦

Mcdxlviij

1. tiil] tilføjet over linjen, reg.

Oversættelse

Et latinsk brev, at provsten af Børglum havde mageskiftet sig til noget gods i Børglum, som først er en gård i Vittrup.

1448.