1448.


Bispestolen mageskifter gods i Børglum sogn, herunder en gård i Vittrup, med Børglum kloster, jf. nr. 14489999030 og 14489999031

Tekst efter reg.

Tekst

En lattinsk breff om en mageskiifft emellom biskopdomet oc Børlumkloster saa att Børlumkloster skall haffue alt thett godtz i Børlum sogen som er først en gordt i Wibetorp ♦

Mcdxlviij

Oversættelse

Et latinsk brev om mageskifte mellem bispestolen og Børglum kloster, således at Børglum kloster skal have alt det gods i Børglum sogn, som først andrager en gård i Vittrup.

1448.