1448.


Et tingsvidne om, at Vrejlev klosters prior havde opfordret enhver til at fremlægge deres adkomstbevis på engen ved Jerslev bro, hvis de havde bedre dokumentation, end han selv havde.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth tings wiidnne ad priier aff Wreeluff cloester[1] haffuer eskiid om naagenn hagde bedre beuiisning paa thenn enng wiid Iiersløff bro[2] ennd hand : ♦

Mcdxlviij ♦

1. Wreeluff cloester] Wreeloff reg. (1573). 2. Iiersløff bro] Jerslo bro reg. (1573).

Oversættelse

Et tingsvidne om, at prioren af Vrejlev kloster har æsket, om nogen havde bedre adkomstbevis på engen ved Jerslev bro end han.

1448.