1448.


Et tingsvidne om, at Yde i Grønnerup har engen syd for Jerslev bro i retmæssig besiddelse af provst Jon af Børglum, Vrejlev klosters prior.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth things wiidnne at Yde[1] y Grønnderup[2] haffuer thenn enng y weere som liigger sønndenn wiid Iiersleff bro[3] aff prouest Joenn[4] y Børlom[5] som wor prier y Wreeluff[6] : ♦

Aar etcetera Mcdxlviij ♦

1. Yde] Yde reg. (1573). 2. Grønnderup] Grandrup reg. (1573). 3. Iiersleff bro] Jersløff bro reg. (1573). 4. Joenn] Jon reg. (1573). 5. Børlom] Børløm reg. (1573). 6. Wreeluff] Wreeløff reg. (1573).

Oversættelse

Et tingsvidne om, at Yde i Grønnerup har den eng, som ligger syd for Jerslev bro, i retmæssig besiddelse af provst Jon i Børglum, som var prior i Vrejlev.

År osv. 1448.