1449.


Fru Edel Christiansdatter (Munk af Kovstrup), enke efter hr. Jakob Lavesen (Saltensee af Linde til Starupgård), skøder en gård i Visby til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Frw Eddel Christendatthers her Jb Lauritzens efftherleffuersche skiøde breff paa enn gard j Hasing herritt j Wiszby till sanctj Hans closter : ♦

Mcdxlix . ♦

Oversættelse

Skødebrev af fru Edel Christiansdatter, enke efter hr. Jakob Lavesen, på en gård i Hassing herred i Visby til Sankt Hans kloster.

1449.