1450. 28. marts. Nørlyng herredsting


Tingsvidne af Nørlyng Herredsting om, at Kristian Pedersen af Vestergård har fået tingets bekræftelse – et såkaldt stokkenævn – af, at Vestergård var Mogens Kruses fri sædegård og efter ham Jakob Mogensens.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ men thette breff seer eller hør lese hylse wi Pally Kalyssøn ther wapn er, Nis Ieypssøn foghet apa Nørlyngheret tingh, Las Skadeland aff vapn Symen i Lyndom Jesse Ieypssøn i Rødyngh Jæp Anderssøn i Hwydingh, Seueren i Søryngh ewyndelich meth gudh. ♦

Ok kungøre wy meth thette wart opne bref ar efther gudz byrd mcdl palmæ louerdagh apa forne tingh war skikket for oss ok fore flere dande men, tha tingh søctæ thenne nerde brefuiser Cristiern Pederssøn i Westergard i Bygom[1] esket fech ok framleddæ eth fulkomelig stokneffnt aff xii beskedhen dande men som war Las Skadeland aff vapn, Pouel Iensøn i Hornum Nis Nielssøn i Bygom Seuen Anderssøn i Søryngh Mouens Anderssøn i Holm Cristiern Stygsøn[2] i Holmgard[3] Andrez Tamessøn i Erstropp Per Kory , Ieb Ieypssøn i Rødyng, Jes Trouelssøn i Ynstrop, Mouens Nielsøn ok Nis Perssøn i Vornygh, huilke xii forne men wytnet apa theres tro ach sanne ath forne Westergard war M{ov}ens Kruses frii sædægard, ok er Iap Mouenssøns frii sædægard effther hannum. ♦

Quod[4] vidimus et audivimus protestamur cum sigillis nostris presentibus appensis. ♦

Datum anno die loco suprascriptis. ♦

1. Bygom] Med en, som det synes, overflødig forkortelsesstreg over sidste stavelse, Aa. 3. Holmgard] Herefter slettet Andhz, Aa. 4. Quod] Tilføjet i marginen som rettelse for et slettet ord, hvoraf kun det sidste bogstav d kan læses, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.