1. december 2018: Opdatering

2018-12-03 af Peter Bruun Hansen

Diplomatarium.dk er i dag blevet opdateret med 230 nye udgivelser.

En række dansksprogede breve fra tiden omkring 1420, samt latinske breve, der i dag befinder sig i Sverige, og et antal nedertyske tekster, udkommer; til sidstnævnte gruppe hører et brev, der indeholder kimen til en ny epoke i danmarkshistorien, nemlig ægteskabskontrakten af 23. november 1423 (DD nr. 14231123001) mellem junker Dietrich af Oldenburg på den ene side og de slesvigske hertuger på vegne af deres søster Heilweg på den anden side - produktet af Dietrich og Heilwigs ægteskab var Christian 1., hvis oldenborgske slægt sad på den danske trone fra Christians tronbestigelse i 1448 til Frederik 7.s død i 1863.

Erik af Pommerns vidisser fra foråret 1414, hvorved kongen befæstede sin enemagt, er snart alle publiceret i Diplomatarium Danicum. Klaus Grubendal og Gert og Moleke van der Lanken, der stod for udfærdigelsen af de mere end 100 vidisser, er alle tre gode eksempler på kongetro embedsmænd og på hele det regime, man associerer med kong Erik.

Kongetro embedsmænd var det også, der i 1500- og 1600-årene udfærdigede registraturer over det gamle brevmateriale, der stadig lå i de lokale, gamle middelalderarkiver; redaktionens arbejde med at genudgive disse registraturer, der i dag er kendt under samlebetegnelsen "de ældste danske arkivregistraturer" (ÆA), fortsætter. Denne gang udkommer to komplette serier for perioden op til 1439:

I den østlige del af riget fortegnelsen over roskildebispens breve, som endnu ved registraturens udfærdigelse omkring 1570 befandt sig på Roskildegård - arkivet blev senere ført til København, hvor størstedelen brændte i 1728 - og som i perioden 1413-1439 omfatter 41 numre, hvoraf flere ud fra eksterne forhold har kunnet dateres mere præcist, end det er sket i registraturen.

I den vestlige del den skanderborgske registratur fra 1606, der i enkelte tilfælde har kunnet suppleres med indførsler fra et fragment af en registratur over Øm klosters breve (ca. 1550). Fra det jyske er der også taget hul på den silkeborgske registratur (1558), som foreligger i to udgaver.

Desuden udkommer en række regester angående slesvigske gejstliges forhold til udenlandske, navnlig nordtyske, stifter.

I marts måned i år udkom forhenværende redaktør Herluf Nielsens introduktion til arbejdet med Diplomatarium Danicum fra 1976 her på hjemmesiden, og det glæder redaktionen denne gang at kunne præsentere en anden forgængers, Franz Blatts, lille bog om Diplomatarium Danicum, Under vor Haand og Segl fra 1943; her viser han, hvordan man med hjælp fra diplomerne kan "søge Slægtens Spor i stort og smaat", som Jeppe Aakjær skriver i "Historiens Sang", der er trykt som bogens motto.

Læs de 230 udgivelser her:

 1. 14130126001
 2. 14131019001
 3. 14139999005
 4. 14139999023
 5. 14140125002
 6. 14140224011
 7. 14140402001
 8. 14140525011
 9. 14140525012
 10. 14140525013
 11. 14140525014
 12. 14140525015
 13. 14140525016
 14. 14140525017
 15. 14140525018
 16. 14140525019
 17. 14140525020
 18. 14140525021
 19. 14140525022
 20. 14140525023
 21. 14140525024
 22. 14140525025
 23. 14140525026
 24. 14140525027
 25. 14140525028
 26. 14140525029
 27. 14140525030
 28. 14140525031
 29. 14140715001
 30. 14141216001
 31. 14149999011
 32. 14150108001
 33. 14150311001
 34. 14150424001
 35. 14150626002
 36. 14151029001
 37. 14159999008
 38. 14159999012
 39. 14159999013
 40. 14169999005
 41. 14169999006
 42. 14169999008
 43. 14170430001
 44. 14179999017
 45. 14179999018
 46. 14180122001
 47. 14180524001
 48. 14180623001
 49. 14181013001
 50. 14189999012
 51. 14189999013
 52. 14189999097
 53. 14189999098
 54. 14189999099
 55. 14190126001
 56. 14190307007
 57. 14190326001
 58. 14190403002
 59. 14190407002
 60. 14190709001
 61. 14190726001
 62. 14199999016
 63. 14199999017
 64. 14199999018
 65. 14199999019
 66. 14199999020
 67. 14199999021
 68. 14200102001
 69. 14200104001
 70. 14200122001
 71. 14200203001
 72. 14200207001
 73. 14200210001
 74. 14200303001
 75. 14200311001
 76. 14200317001
 77. 14200326001
 78. 14200601001
 79. 14209999016
 80. 14209999017
 81. 14209999018
 82. 14209999037
 83. 14209999038
 84. 14209999039
 85. 14210709001
 86. 14210709002
 87. 14219999013
 88. 14219999039
 89. 14220102003
 90. 14220722002
 91. 14221123001
 92. 14229999011
 93. 14229999012
 94. 14229999013
 95. 14230408001
 96. 14230526002
 97. 14230604001
 98. 14230709001
 99. 14230719001
 100. 14230727001
 101. 14231019001
 102. 14231027001
 103. 14231108001
 104. 14231123001
 105. 14231222001
 106. 14239999007
 107. 14239999008
 108. 14239999009
 109. 14239999035
 110. 14239999036
 111. 14239999044
 112. 14240106002
 113. 14240123001
 114. 14240221001
 115. 14240312001
 116. 14240801001
 117. 14240921001
 118. 14241109001
 119. 14241204002
 120. 14241227002
 121. 14249999020
 122. 14249999021
 123. 14249999022
 124. 14249999065
 125. 14249999066
 126. 14249999067
 127. 14249999068
 128. 14249999076
 129. 14250116001
 130. 14250329002
 131. 14250329003
 132. 14250506001
 133. 14250512001
 134. 14250716001
 135. 14250807001
 136. 14250829001
 137. 14251112001
 138. 14259999015
 139. 14259999047
 140. 14259999048
 141. 14259999051
 142. 14259999052
 143. 14259999053
 144. 14260710001
 145. 14260908001
 146. 14261006003
 147. 14261223001
 148. 14269999036
 149. 14269999037
 150. 14270214002
 151. 14270313001
 152. 14270530002
 153. 14270613001
 154. 14270813001
 155. 14270906002
 156. 14271103001
 157. 14271119001
 158. 14280708001
 159. 14280730001
 160. 14280901001
 161. 14281022001
 162. 14289999016
 163. 14289999018
 164. 14290204001
 165. 14299999009
 166. 14299999028
 167. 14299999029
 168. 14299999037
 169. 14299999038
 170. 14299999039
 171. 14299999040
 172. 14300712001
 173. 14300922001
 174. 14309999014
 175. 14309999046
 176. 14309999047
 177. 14310118001
 178. 14310726002
 179. 14319999036
 180. 14319999037
 181. 14319999038
 182. 14320812001
 183. 14321003001
 184. 14321003002
 185. 14329999035
 186. 14329999036
 187. 14329999037
 188. 14329999038
 189. 14329999051
 190. 14330116001
 191. 14339999014
 192. 14339999035
 193. 14339999036
 194. 14339999039
 195. 14340204001
 196. 14340205002
 197. 14340715002
 198. 14340715003
 199. 14341029001
 200. 14341124001
 201. 14349999014
 202. 14349999015
 203. 14349999018
 204. 14349999019
 205. 14349999039
 206. 14349999045
 207. 14350127001
 208. 14350319001
 209. 14350607001
 210. 14350610002
 211. 14350713001
 212. 14351031001
 213. 14359999012
 214. 14359999013
 215. 14359999037
 216. 14361220002
 217. 14369999012
 218. 14369999039
 219. 14371018002
 220. 14379999013
 221. 14379999033
 222. 14379999034
 223. 14380311002
 224. 14389999019
 225. 14389999049
 226. 14389999050
 227. 14389999051
 228. 14399999030
 229. 14399999031
 230. 14399999032

Læs mere om Diplomatarium Danicum