1. marts 2019: Opdatering

2019-03-01 af Peter Bruun Hansen

Diplomatarium.dk er i dag blevet opdateret med 230 nye udgivelser.

I dag er diplomatarium.dk blevet opdateret: 207 nye udgivelser er kommet online, siden med ordforklaringer er blevet udvidet med nogle nye opslag, og siden "Om" er blevet opdateret med oplysninger om hjemmesidens søgefunktion.

De nye udgivelser er som sædvanlig af meget forskellig karakter:

Som altid er der mange breve der handler om adkomst til fast ejendom, denne gang repræsenteret dels ved en del dansksprogede diplomer fra 1420 og 1421, dels ved en fortsættelse af redaktionens arbejde med at udgive de ældste danske arkivregistraturer; udgivelsen af den omfattende silkeborgske registratur (over århusbispens arkiv på Silkeborg), der foreligger i to versioner fra 1558, fortsætter, og udgivelsen af Maribo klosters registratur fra 1624 er påbegyndt. Klostrets arkiv var i 1586 blevet flyttet til Sorø Akademi, men knap 200 år efter registraturens udfærdigelse blev arkivet flammernes bytte, da akademiet brændte i 1813, og derfor er registraturen i dag blandt de eneste vidnesbyrd om det store klosters mange forretninger.

Der udkommer også en del breve fra Lund domkirkes arkiv – dette arkiv blev ført til Stockholm i 1689, hvor en del breve gik tabt under slotsbranden otte år efter – der belyser stort og småt i den daglige administration af kirken og – især – dens godsbesiddelser.

Fra den gejstlige sfære udkommer også en del pavebreve, navnlig om danske gejstliges forhold i udenlandske stifter, men også angående kong Eriks mangeartede bestræbelser på såvel den åndelige som den politiske skueplads; der er breve der belyser hans arbejde til fordel for Maribo kloster og birgittinerordenen og et imødekommet bønskrift fra 1419 om at måtte oprette et universitet i Danmark (der som bekendt blev ved tanken); en anden side af kongens kirkelige virksomhed ser man i gentagne klager fra Cammins domkirke, hvor Erik på vegne af sin nevø Bugislav blandede sig i en strid om jordbesiddelser i Pommern, og fra det hjemlige i en klage fra Lunds ærkebiskop, dekan og domkapitel i 1434 over kongens indblanding i kirkens indre forhold – en klage der er sigende for den utilfredshed med kongen, der bredte sig efter nederlaget i Slesvig, og som til sidst førte til hans afsættelse.

De politiske dokumenter fra tiden vidner også om kong Eriks strid om hertugdømmet. Allerede 1420 betror pave Martin 5. biskop Johannes af Lübeck ansvaret for fredsforhandlingerne mellem kongen og holstenerne – fem år senere forsøger paven, med samme mangel på held, noget lignende:  DD 1420. 27. marts, samme dato, og fire breve fra 1425. 27. september, DD. nr. 14250927001, 14250927002, 14250927003, og 14250927004. At disse bestræbelser ikke bar frugt, kan man forvisse sig om i de mange breve om konflikten mellem kong Erik og holstenerne, der fra 1426 havde fået en magtfuld allieret i de vendiske hansestæder.

Læs om alt dette og meget andet her:

 1. 13880923002
 2. 14139999017
 3. 14139999018
 4. 14139999019
 5. 14139999020
 6. 14140415012
 7. 14140415013
 8. 14140415014
 9. 14140415015
 10. 14140415016
 11. 14140415017
 12. 14140415018
 13. 14140415019
 14. 14140415020
 15. 14140415021
 16. 14140908002
 17. 14140914001
 18. 14141112003
 19. 14150215002
 20. 14150228001
 21. 14150312001
 22. 14150312002
 23. 14150816001
 24. 14159999017
 25. 14160427001
 26. 14160723001
 27. 14160927001
 28. 14160927003
 29. 14169999017
 30. 14169999019
 31. 14169999020
 32. 14169999021
 33. 14169999022
 34. 14171123003
 35. 14171205002
 36. 14180125001
 37. 14180127001
 38. 14180130003
 39. 14180130004
 40. 14180407004
 41. 14180407005
 42. 14180407006
 43. 14180407007
 44. 14180430002
 45. 14180501001
 46. 14180507002
 47. 14180507004
 48. 14180726001
 49. 14180815001
 50. 14181013002
 51. 14181213003
 52. 14190121003
 53. 14190126002
 54. 14190319004
 55. 14190401001
 56. 14190408001
 57. 14190409001
 58. 14190419002
 59. 14190420002
 60. 14190501002
 61. 14190501003
 62. 14190717001
 63. 14190823001
 64. 14190906001
 65. 14190911001
 66. 14190920001
 67. 14191120002
 68. 14200208001
 69. 14200227001
 70. 14200327001
 71. 14200327002
 72. 14200410001
 73. 14200420001
 74. 14200423002
 75. 14200428001
 76. 14200503002
 77. 14200506002
 78. 14200608001
 79. 14200615001
 80. 14200717001
 81. 14200720001
 82. 14200728001
 83. 14200823002
 84. 14200823003
 85. 14200907001
 86. 14200924001
 87. 14200929001
 88. 14200929002
 89. 14201027001
 90. 14201116001
 91. 14201122001
 92. 14201123001
 93. 14201128001
 94. 14210211001
 95. 14210211002
 96. 14210307001
 97. 14210409002
 98. 14210424001
 99. 14210501001
 100. 14210602001
 101. 14210915001
 102. 14210922001
 103. 14210922002
 104. 14211002001
 105. 14211125001
 106. 14220326001
 107. 14220905002
 108. 14230108001
 109. 14230322001
 110. 14230601001
 111. 14231207001
 112. 14239999046
 113. 14240313002
 114. 14240604002
 115. 14240620001
 116. 14240727001
 117. 14240821001
 118. 14240904003
 119. 14241205001
 120. 14249999016
 121. 14250109001
 122. 14250220001
 123. 14250224001
 124. 14250314001
 125. 14250325001
 126. 14250407001
 127. 14250409001
 128. 14250507002
 129. 14250524002
 130. 14250528001
 131. 14250602001
 132. 14250625001
 133. 14250815001
 134. 14250818001
 135. 14250927001
 136. 14250927002
 137. 14250927003
 138. 14250927004
 139. 14251105002
 140. 14260221001
 141. 14260521001
 142. 14260521002
 143. 14260602003
 144. 14260602004
 145. 14260922001
 146. 14260922002
 147. 14260927001
 148. 14260927002
 149. 14261002001
 150. 14261013001
 151. 14261015001
 152. 14261017001
 153. 14261102001
 154. 14261119001
 155. 14261119002
 156. 14261119003
 157. 14261119004
 158. 14261119005
 159. 14261208001
 160. 14261208002
 161. 14261213001
 162. 14261224001
 163. 14269999007
 164. 14269999008
 165. 14269999011
 166. 14270101001
 167. 14270125001
 168. 14270205002
 169. 14270205003
 170. 14270214001
 171. 14270216001
 172. 14270228001
 173. 14270304001
 174. 14270305002
 175. 14270310001
 176. 14270312001
 177. 14270313002
 178. 14270318001
 179. 14270323002
 180. 14270323003
 181. 14280527002
 182. 14280727001
 183. 14280915001
 184. 14281101001
 185. 14291031001
 186. 14300108001
 187. 14300315001
 188. 14300811001
 189. 14300815001
 190. 14301006001
 191. 14301016001
 192. 14301218001
 193. 14310302001
 194. 14310327001
 195. 14310602002
 196. 14310929001
 197. 14320402001
 198. 14320503001
 199. 14320720001
 200. 14320725001
 201. 14321018001
 202. 14331111001
 203. 14340125001
 204. 14340525001
 205. 14340624001
 206. 14350208001
 207. 14360811001

Læs mere om Diplomatarium Danicum